Udskriv

Skolereformens centrale dele

Skolereformens centrale dele

Folkeskolereformen medfører en række ændringer og indfører flere nye tiltag. Herunder er nævnt fem af de væsentligste ændringer, som uddybes på de næste sider.

De største ændringer som følge af reformen

  • Længere og mere sammenhængende skoledag.
  • Understøttende undervisning. Pædagoger og lærere får fælles ansvar og opgave.
  • Klare mål, målopfølgning, effektfokus og evaluering.
  • Den åbne skole.
  • Lektiestøtte og faglig fordybelse

Læs mere om de enkelte dele af reformen

 

×

Cookie info