Udskriv

Specialtandplejen

Specialtandplejen

Specialtandplejen er et tilbud til dig, der er sindslidende eller psykisk udviklingshæmmede. Det kræver dog, at du er godkendt (visiteret) til tilbuddet.

Hvis du ikke kan behandles i den kommunale tandpleje, omsorgstandpleje eller privat praksis, kan din tandlæge henvise dig til specialtandplejen.

Tandlægen sender henvisningen til Tårnby kommunale tandpleje, Amager Landevej 67-69, 2770 Kastrup. telefon 3250 7518.

Behandlingen foregår i Specialtandplejen, Bank-Mikkelsens Vej 3, 2820 Gentofte.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter den årlige betalingstakst, som kommunalbestyrelsen kan afkræve patienten. Den årlige egenbetaling er i 2017 maks. 1.895 kr.

Tårnby kommunale tandpleje sender to gange årligt en faktura og girokort til dig. På fakturaen vil der stå, hvilken tandbehandling du har fået.

Tilbuddet er gratis for børn og unge under 18 år.

Vi vurderer løbende, om du kan behandles i omsorgstandplejen eller i specialtandplejen.

Hvis du ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Tandplejens kontor, Amager Landevej 67-69, 2770 Kastrup, telefon 32 50 75 18.

Tilbage til Tandpleje - forside

×

Cookie info