Udskriv

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et tilbud til dig, som på grund af nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap ikke har mulighed for at benytte privat praktiserende tandlæge. Det kræver dog, at du er godkendt (visiteret) til tilbuddet.

Tilbuddet omfatter

  • regelmæssige undersøgelser af tænder og proteser
  • forebyggelse af sygdomme i tænder og mund
  • behandling af sygdomme i tænder og mund

Målene for omsorgstandplejen er, at du skal være fri for smerter og symptomer og have en acceptabel tyggefunktion. Behandlingerne skal ske under hensyntagen til din almentilstand og ønsker.

Omsorgstandplejen udføres af tandplejens personale. Tandbehandlingen finder hovedsagligt sted på kommunens plejehjem.

Visitation plejehjembeboere

Plejehjemmet sørger for at informere om omsorgstandplejen ved indflytning. Tilmeldingsblanketten sender plejehjemmet til Tandplejens kontor. Pensionistservices sørger for at betalingen fratrækkes pensionen hver måned.

Visitation hjemmeboende

Visitatoren i Forebyggelse og omsorgsafdelingen visiterer til omsorgstandplejen. Du skal sende tilmeldingsblanketten til Ældrecentret, Tårnby Kommune, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Du kan også sende den som mail til kommunen@taarnby.dk og skrive Att: Ældrecentret.
Tandplejens kontor registrerer tilmeldingen. Pensionistservices sørger for at betalingen fratrækkes pensionen hver måned.

I 2017 opkræves der en egenbetaling på 510,00 kr. Beløbet fordeles over 12 måneder.

Yderligere oplysninger kan fås på Tandplejens kontor, Amager Landevej 67-69, 2770 Kastrup, telefon 3250 7518.

Bekendtgørelse om omsorgstandpleje.

Tilbage til Tandpleje - forside.

×

Cookie info