Udskriv

Sundhedsprofil for region og kommuner 2013

Sundhedsprofil for region og kommuner 2013

”Hvordan har du det 2013?” en spørgeskemaundersøgelse om borgernes fysiske og mentale sundhed.

Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 udkom 5. marts 2014. 2.450 tilfældigt udvalgte borgere i Tårnby Kommune modtog i januar 2013 et spørgeskema, 43 % valgte at svare.

Forskningscenter for forebyggelse og sundhed står bag undersøgelsen og har spurgt samme antal borgere i samtlige kommuner i Region Hovedstaden om deres sundhed, vaner og trivsel. Det betyder, at vi har mulighed for at sammenligne sundhedstilstanden blandt borgerne i Tårnby med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden.

Hele rapporten kan hentes her

En sammenfatning af rapporten kan hentes her

Læs mere om profilen på Region Hovedstadens hjemmeside.

Vi bruger Sundhedsprofilen til at sætte mål for arbejdet med sundheden i Tårnby. På baggrund af tal fra Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 offentliggjorde vi i 2012 Sundhedsplan 2020, som sætter ambitiøse mål for sundheden blandt borgerne i Tårnby Kommune.

Tårnby Kommunes Sundhedsplan 2020

Nogle konklusioner fra Sundhedsprofil for region og kommuner 2013

Med forbehold for den lave svarprocent kan det se ud til, at der er en positiv udvikling på området for tobak og alkohol. Borgerne i Tårnby ryger mindre og drikker mindre alkohol sammenlignet med 2010. Borgerne i Tårnby ryger dog stadig markant mere end gennemsnittet for Region Hovedstaden, mens alkoholforbruget generelt ligger under gennemsnittet.

Der er ingen ændring sket for andelen af overvægtige og svært overvægtige borgere i Tårnby siden 2010. Borgerne er fortsat mere overvægtige end gennemsnittet for Region Hovedstaden. Borgerne i Tårnby spiser fortsat mere usundt og dyrker mindre motion end gennemsnittet for Region Hovedstaden, dog er forbruget af sodavand mindsket fra 2010 til 2013.

De ambitiøse mål i Sundhedsplan 2020 er fortsat relevante. Vi har vedtaget at implementere alle indsatser på grundniveau i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, 3 pakker årligt begyndende i 2014.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

×

Cookie info