Udskriv

Lær at tackle kronisk sygdom

Få inspiration til at håndtere symptomer og problemer i en hverdag med kronisk sygdom.

"Lær at tackle kronisk sygdom" er et kursusforløb over 6 uger med 2½ times undervisning om ugen.  Du kan læse mere på  www.patientuddannelse.info og downloade brochuren her.

 

Er kurset noget for dig? 
Kurset fokuserer på emner og indfaldsvinkler, som det kan være gavnligt at være opmærksom på og forholde sig til i en hverdag med kronisk sygdom. Du får konkrete redskaber og teknikker til nye vaner, egenomsorg og løsninger. Alt sammen i inspirerende samvær med andre.

 

Hvis du kan sige "ja" til et eller flere af de følgende udsagn, så har du mulighed for at deltage i kurset "Lær at tackle kronisk sygdom":

 

- Har du selv eller en af dine nærmeste en kronisk sygdom?
- Vil du gerne have nogle redskaber, der gør det lettere at håndtere en kronisk sygdom?
- Vil du tage aktiv del i at få det bedre?
- Har du lyst til at møde andre kronisk syge og få del i deres erfaringer?
- Er stress, træthed eller smerter en del af din hverdag?

 


På kurset vil der bl.a. blive fokuseret på følgende emner :
- At forstå og håndtere symptomer
- Fysisk aktivitet
- Kommunikation
- Mestring af træthed
- Vanskelige følelser
- At spise sundt
- Problemløsning
 

 

Formål med kurset
Kurset har til formål at give dig med kronisk sygdom redskaber til at håndtere din hverdag og sygdom.

 

Formålet med kurset er mere specifikt at give dig inspiration til, hvordan du kan tackle de bekymringer og problemer, som følger med det at leve med en kronisk sygdom. Hvordan du tager hånd om dig selv og din sygdom på den bedste måde. Hvordan du kan have en klar dialog med sundhedspersonale og dine nærmeste. Hvordan du selv kan tilrettelægge og styre dit liv, selvom du lever med en kronisk sygdom.

 

Formålet er ikke at vejlede i de enkelte kroniske sygdomme eller dertilhørende behandling, medicin eller kost.

 


Deltagere på kurset
For at kunne deltage i kurset skal du enten selv have en kronisk sygdom eller du skal være pårørende til en med kronisk sygdom.

 


Anvendte undervisningsmetoder på kurset
Kurset er et selvhjælpskursus, hvor kursisterne selv bidrager til problemløsning ud fra egne erfaringer. Der arbejdes bl.a. med målsætninger og opstilling af handleplaner for at indfri disse mål.

 


Undervisere
To instruktører leder kurset. Mindst en af instruktørerne har selv en kronisk sygdom og ved altså "hvor skoen trykker", og hvordan det føles, når sygdom sætter begrænsninger i hverdagen. Ud over at kende problemerne indefra har instruktørerne gennemført en systematisk uddannelse, der gør dem i stand til at lede kurser for mennesker med kronisk sygdom.

 


Kursets opbygning
Kurset løber over 6 kursusgange og har en varighed af 2½ time pr. gang inkl. en pause.

 

På kurset veksles mellem foredrag fra instruktørerne, erfaringer og ideer fra deltagerne, øvelser og individuelt arbejde. Mellem kursusgangene arbejder du med opgaver, som du giver dig selv fra gang til gang.

 

Der er enkelte lettere fysiske øvelser undervejs, men det er ikke et motions- eller træningskursus.
Ved afslutningen af kurset bliver du bedt om at vurdere kurset i forhold til, om det har levet op til dine forventninger og givet dig ny inspiration.

 


Tavshedspligt og talepligt
Du må ikke fortælle videre, hvad du får at vide om medkursisternes og instruktørernes sygdom eller private forhold. Oplysningerne skal behandles fortroligt.

 

Kurset berører med høj sandsynlighed emner, som er aktuelle for dit liv og din situation. Du bestemmer selv, hvad du ønsker at fortælle om dig selv. Du kan nøjes med at lytte, når du har det bedst med det.

 

×

Cookie info