Udskriv

Kræftrehabilitering

Kurset er til dig, der er motiveret for støtte til livet med kræft gennem individuelle samtaler, holdundervisning og fysisk træning.

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Forløbsprogrammet henvender sig til borgere der har eller har haft kræft inde på livet indenfor de seneste 2 år. Rehabiliteringsforløbene planlægges individuelt ved en behovsvurderingssamtale, der tager udgangspunkt i borgerens behov.

Forløbet kan indeholde:

  • Samtaler med sygeplejerske og/eller fysioterapeut om fysiske, psykiske og sociale udfordringer efter at have gennemgået et kræftbehandlingsforløb
  • Samtaler om hverdagslivet
  • Fysioterapeutisk træning
  • Sundhedsfremme
  • Vejledning ved klinisk diætist

Formålet med et sammenhængende rehabiliteringsforløb for mennesker med kræft er fysisk, psykisk og social tilpasning til et ønsket hverdags- og arbejdsliv.

Den fysiske træning tilrettelægges ud fra dit aktuelle funktionsniveau, din motivation samt din sygdom og behandling.

Tilmelding:

Hospitalet eller din egen læge henviser dig til SundhedsCenter Tårnby, som foretager den endelige visitation.
Du kan få yderligere information hos kræftrehabiliterings-ergoterapeut Rikke R. Madsen på tlf. 2147 9240 eller forløbskoordinator Christel B. Larsen på tlf. 3076 0592.

Download en flyer  her

×

Cookie info