Udskriv

Syn og kommunikation

Briller

Her kan du læse om tilskud til syns- og kommunikationshjælpemidler

Syn - og kommunikationshjælpemidler kan f.eks. være lupper, briller/kontaktlinser, syns- og læse kompenserende computerprogrammer, talecomputere m.m.

OBS! Der ydes ikke støtte til indkøb af tablets (F.eks. IPad) og smartphones (F.eks. Iphone).

Briller/kontaktlinser

Der ydes støtte til briller og kontaktlinser, hvis behovet herfor skyldes en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse. Link til bilag 2 (øjenlidelser).

Tårnby Kommune samarbejder med Kommunikationscentret i Region Hovedstaden ift. udredning af behovet for briller og kontaktlinser. Borgeren kan kontakte Kommunikationscentret for nærmere aftale.

(Ikon med tlf.) Kommunikationscentret: 45 11 46 00.

Der ydes ikke støtte såfremt det nedsatte syn udelukkende skyldes en optisk synsfejl (almindelig lang - eller nærsynethed og/eller bygningsfejl) - dog er der særlige regler for børn under 18 år, kontakt ergoterapeuterne for yderligere oplysninger. Link til bilag 2 (øjenlidelser).

Syn - og kommunikationshjælpemidler

Der kan ydes støtte til syns - og kommunikationshjælpemidler, når dette f.eks. skyldes varigt nedsat syn (uanset årsag), hjerneskade og/eller ordblindhed.

Borgeren kan frit henvende sig hos Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) eller Kommunikationscentret i Region Hovedstaden for udredning.

Efter udredning fremsender CSV eller Kommunikationscentret ansøgning på borgerens vegne til Tårnby Kommune.

(Ikon med tlf.) CSV: 82 56 11 00. Kommunikationscentret: 45 11 46 00. Link til CSV og kom.centrets hj.sider.

×

Cookie info