Udskriv

Rehabiliteringsophold på Plejehjemmet Løjtegårdsvej

Plejehjem Gymnastik

Rehabiliteringspladserne er for borgere, der f.eks. har behov for genoptræning efter hospitalsophold. Et rehabiliteringsforløb planlægges i tæt samarbejde med dig og evt. pårørende, så du modtager den træning, støtte og vejledning, der giver de bedste muligheder for igen at kunne klare dig i eget hjem.

Fra 1. september 2017 flyttes alle rehabiliteringspladser til Plejehjemmet Irlandsvej.

På Plejehjemmet Løjtegårdsvej findes 18 midlertidige pladser 

Et rehabiliteringsforløb planlægges, i tæt samarbejde med borger og evt. pårørende, af plejepersonale, ergo- & fysioterapeut, således at borgeren modtager den træning, støtte og vejledning, der giver borgeren de bedste muligheder for at kunne klare sig i eget hjem.

Der forventes en aktiv indsats fra borgeren, og hjælp til selvhjælp er et bærende princip i et succesfuldt rehabiliteringsforløb.

Der afholdes tværfaglige konferencer en gang om ugen, med fysioterapeut, ergoterapeut og plejepersonale for at sikre, at borgeren får et optimalt og alsidigt tilbud.

Visitationen følger forløbet tæt, og vil inden borgeren udskrives fra Plejehjemmet Løjtegårdsvej, vurdere et eventuelt behov for hjælp og støtte efter opholdet f.eks. hjemmepleje, hverdagsrehabilitering eller et træningsforløb i Sundhedscenteret

Der afholdes visitationsmøde, hvor borgeren og evt. dennes pårørende deltager. På dette møde aftales udskrivelse og tilbud efter opholdet på Plejehjemmet Løjtegårdsvej.

Det er Tårnby Kommunes visitation, der visiterer til rehabiliteringspladserne.

 

 

 

×

Cookie info