Udskriv

Daghjemmet Blåklokkevej

Blaaklokke2

Daghjemmet er d. 1. juni 2016 flyttet ind på det gamle domhus' matrikel på Blåklokkevej 4.
Daghjemmet er et tilbud til de borgere, der har behov for vedligeholdelsestræning, som også får hjælp til personlig pleje. Formålet er at styrke borgerens egne ressourcer, forebygge indlæggelser og plejeboligophold, samt aflastning af ægtefælle eller samboende.

Daghjemmets tilbud

Daghjemmet tilbyder en lang række aktiviteter, som giver mulighed for både vedligeholdelsestræning af forskellig art samt socialt samvær. Formålet er at styrke borgerens egne ressourcer, forebygge indlæggelser og plejeboligophold, samt aflastning af ægtefælle eller samboende.

Der er mulighed for at deltage i fysiske aktiviteter (gymnastik, gåture, div. spil m.m.), samværs/temaaktiviteter som f.eks. læsegruppen, dans og i mere hobbyprægede aktiviteter.

Aktivteter

Der er desuden særligt tilrettelagte aktiviteter til daghjemsgæster med særlige problemstillinger og behov, f.eks. demens.

Udbuddet af aktiviteter tilpasses løbende de aktuelle daghjemsgæsters ønsker og behov, ligesom aktiviteterne tilpasses højtiderne og de skiftende årstider. Nogle af aktiviteterne kan være fællesspisning - læsegruppe - gåture - dans - spil - banko og mange andre.

Som daghjemsgæst vælger du selv, gerne i samråd med din kontaktperson, hvilke aktiviteter du vil deltage i. Nogle aktiviteter, bl.a. ture, og div. materialer skal der betales et beløb for. Og nogle aktiviteter annonceres via opslag i Daghjemmet.

Der er mulighed for at købe og indtage morgenmad, middagsmad og eftermiddagskaffen i Daghjemmet.

 

Personale

I daghjemmet er der ansat en leder, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, samt sygehjælper.

Alle daghjemsgæster har en fast kontaktperson.

Daghjemmets personale arbejder tæt sammen med fysioterapien.

Visitation til daghjemmet

Nye daghjemsgæster visiteres via Tårnby Kommunes visitation på baggrund af kriterierne i kvalitetsstandarden.

Kontaktpersonen modtager daghjemsgæsten den første dag, og introducerer til daghjemmets tilbud. Den nye daghjemsgæst, og evt. pårørende, tilrettelægger dagene på daghjemmet.

Transporten indgår, som en del af betalingen for daghjemspladsen. Transporten foregår med busser via privat busselskab med plads til kørestole. Gangredskaber udlånes af Daghjemmet, i tiden man er der.

Du skal være klar til afhentning til den aftalte tid. Du må påregne en vis transporttid, da bussen samler flere daghjemsgæster op på sin vej.

Afhentning fra hjemmet mellem kl. 8 og 9.

Afgang fra Daghjemmet mellem kl. 15 og 15.15.

Juni 2016

×

Cookie info