Udskriv

Opkrævning

Opkrævning

Det er SKAT som varetager de personlige, telefoniske og skriftlige spørgsmål, som du kunne have omkring din skat.

Via www.skat.dk TastSelv har du mulighed for at rette og udskrive årsopgørelser mv. Du kan bruge din NemId.

Har du brug for at komme i telefonisk kontakt med SKAT skal det ske på telefon nummer 7222 1818. Du kan - i Tårnby kommune - få personlig og generel vejledning i de mest almindelige spørgsmål om personskat mv.

Vejledningen ydes udelukkende ved personlig henvendelse i Servicecentret på rådhuset.

Husk altid at medbringe NemId.

Opkrævning og inddrivelse

Kommunen udsender indbetalingskort på nedenstående krav. Hvis du er tilmeldt e-boks, bliver dine indbetalingskort sendt dertil.

  • Daginstitutionsbetaling
  • Ejendomsskat
  • Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
  • Boligindskudslån
  • Øvrige kommunale regninger

Betales der ikke rettidigt vil der blive udskrevet en rykkerskrivelse. Rykkergebyr udgør kr. 250,00

Ved forsat manglende betaling vil kravet som udgangspunkt blive overdraget til Restanceinddrivelsesmyndigheden SKAT med henblik på tvangsinddrivelse.

Modregning

Som følge af nye lovregler pr. 01.08.2013 vil der sker modregning i udjævnelige udbetalinger fra det offentlige uanset om du har en betalingsaftale med kommunen eller SKAT.

Det betyder eksempelvis, at hvis du skylder daginstitution og har indgået en afdragsordning med kommunen, så vil der uanset denne aftale ske modregning i børnefamilieydelsen indtil hele restancen er betalt.

Derudover vil der altid ske modregning i overskydende skat m.m.

Bemærk

Såfremt dine krav er overdraget til SKAT til inddrivelse skal du være opmærksom på at fra den 1. august 2013 gælder der nye regler om inddrivelse jfr. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 945 af 4. juli 2013.

Det betyder bl.a. at du pr. rate skal betale inddrivelsesrente på 8,2 % pr. år, at inddrivelsesmyndigheden SKAT opkræver gebyr for opgaver i forbindelse med inddrivelsen for udsendelse af erindringsskrivelse kr.140,-, for iværksættelse af lønindeholdelse kr. 300,- og tilsigelse til udlægsforretning kr. 450,-. 

Såfremt SKAT gennemfører en udlægsforretning skal du desuden betale retsafgift og eventuelle sagsomkostninger.

Henvendelse om ovenstående kan ske til SKAT på telefon 70157304.

×

Cookie info