Udskriv

Pas

Pas

Se en tjekliste til bestilling af pas og bestil tid til dit besøg.

I Tårnby Kommune skal din henvendelse ske til Servicecentret på Rådhuset i åbningstiden. Det er dog muligt at anmode om pas og kørekort i enhver kommune uanset bopæl.

Tjekliste til bestilling af pas

  • Ansøgeren (også børn) skal møde personligt
  • Foto af børn under 5 år skal medbringes
  • Ansøgning om pas til børn (under 18 år) - SKAL underskrives af begge forældremyndighedsindehavere
  • Gammelt pas skal medbringes - Er det første gang du skal have pas eller er dit pas bortkommet, skal du medbringe original dåbs- eller navneattest samt sundhedskort. Har du ikke din dåbs- eller navneattest, så kan du bestille en ny via www.personregistrering.dk.

Når du fornyer dit pas, får du altid et nyt pasnummer. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at hvis du har købt flybilletter, og du har oplyst dit gamle pasnummer, så kan flybilletterne være ugyldige. Har du oplyst dit gamle pasnummer, kan du kontakte dit flyselskab, og så kan de måske ændre pasnummeret, til det nye pasnummer, hvis det er nødvendigt.

Bestil tid og ansøg om pas

Slip for ventetid - Ansøg om pas og bestil en tid.

Du behøver ikke at medbringe ansøgning eller pasfoto. Pasfoto kan du få taget i forbindelse med pasekspeditionen og koster 110,00 kr (125,00 kr i 2018). Du kan fortsat medbringe dit eget pasfoto på fotopapir. Dog skal fotoet opfylde de gældende krav ( se regler for pasfoto).

Af tekniske årsager er det kun muligt at tage foto af stående borgere på over 120 centimeter.

En forudsætning for at der kan tages billede af børn er, at barnet er fyldt 5 år.

Hvordan får jeg nyt pas?

For at få fornyet dit pas skal du henvende dig i Servicecentret på Tårnby Rådhus.

Du skal medbringe:

  • sidst udstedte pas, hvis det drejer sig om fornyelse  
  • original dåbs- eller navneattest, hvis du ikke har et pas i forvejen 
  • fødselsattest, hvis du søger om pas til et unavngivet barn  
  • sygesikringsbevis (sundhedskort), hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten eller af din billedlegitimation, og du ikke har et pas i forvejen.

Særlige forhold for børn under 18 år

Børn under 18 år skal have underskrift fra den eller de der har forældremyndigheden. Hvis ikke begge forældremyndighedsindehavere møder op sammen med barnet, kan ansøgningen udfyldes og underskrives hjemmefra og medbringes ved bestillingen af passet.

Er barnet endnu ikke navngivet, vil der i passet stå Unavngiven pige/dreng. Dette kan give problemer i nogle lande. Derfor anbefales det at navngive barnet inden der ansøges om pas.

Særlige forhold for personer med bopæl i udlandet

Der skal være dokumentation på dansk statsborgerskab, hvis ansøger ikke har et dansk CPR-nummer. Dokumentationen skal du have fra bopælslandet, og må ikke være mere end 3 måneder gammelt. Såfremt ansøgeren i bopælslandet er registreret med et andet statsborgerskab end dansk, skal der foreligges dokumentation på anden vis. Kontakt evt. Servicecentret (kontakt i højre side) eller læs mere omkring automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.

Har ansøger ikke et dansk CPR-nummer og er det første gang der skal laves pas, skal du beregne en ekstra dag til fremstilling af passet, ved bestillinger efter kl. 15.00 om torsdagen. Er det tidligere pas bortkommet, skal du kende pasnummeret, ellers er det ikke muligt, at lave pas efter kl. 15.00. Dette er på grund af Rigspolitiets telefontid.

Særlige forhold for personer der aldrig har boet i Danmark

Den, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og ej heller har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, taber sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år. Medmindre der ansøges om at bevare det danske statsborgerskab. Læs mere på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.

Hvis du ikke kan nå at få dit pas

Forlængelse
Du kan få forlænget dit eksisterende pas én gang ved et stempel i passet. Men kun hvis dit pas er udløbet inden for de sidste tre måneder eller vil udløbe inden for kort tid, før du skal rejse. Samt kun i det tilfælde, at det ikke er muligt at bestille et nyt pas - f.eks. ved et akut opstået behov for at rejse. Forlængelsen vil så gælde, til du kommer hjem fra din rejse - dog maksimalt et år. Forlængelsen koster ikke noget. Du skal møde personligt op og have dit pas med. Muligheden for at få forlænget et pas gælder også for børnepas. Her skal barnet møde personligt op. Hvis der er fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive ansøgningen, men I behøver ikke begge to møde. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle lande accepterer et forlænget pas. Det er op til dig selv at undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark, dit rejseselskab eller via Udenrigsministeriets hjemmeside.

Du kan kun få et midlertidigt pas, hvis du ikke kan nå at få et egentligt pas. Det midlertidige pas har nogle begrænsninger, som du skal være opmærksom på. Det udstedes kun for den periode, du er på rejse - og maksimalt et år. Der er lande, som fx USA, der ikke godkender det midlertidige pas til indrejse. Prisen er den samme som for det almindelige pas. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle lande accepterer et midlertidigt pas. Det er op til dig selv at undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark, dit rejseselskab eller via Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hastelevering
Hvis din afrejse er så tæt på, at du ikke kan vente på den almindelige levering på 10-14 dage, er der mulighed for hastebehandling. Den tager normalt ca. 4-5 dage.

Hvis du har skiftet navn

Priser og betaling

Du skal betale for dit pas og eventuelt pasfoto ved bestillingen. Du kan betale med Dankort, Mastercard, Visa, Visa Electron, JCB, Maestro samt MobilePay. Bemærk at der ikke kan betales med kontanter.

Pas
0 - 11 år: 115,00 kr.

12 - 17 år: 141,00 kr.

18 - 64 år: 626,00 kr.

over 65 år: 376,00 kr.

Foto
110,00 kr. (125,00 kr i 2018)

×

Cookie info