Udskriv
Bragt i samarbejde med

Udlandsdanskere, der flytter hjem

Udlandsdanskere der flytter hjem

Når du vil flytte tilbage til Danmark, er der flere ting, du skal være opmærksom på

Anmeld indrejse

Hvis du er dansk statsborger og skal opholde dig i Danmark i over tre måneder, kan du blive bopælsregistreret i CPR, hvis du har et sted at bo. Kommunen kan kræve, at du møder personligt op i borgerservice i den kommune, som du flytter til. Her bliver du bopælsregistreret i CPR, vælger læge mv. Du skal sørge for at medbringe dit pas, når du henvender dig til borgerservice.

Hvis du opholder dig i Danmark i mindre end tre måneder, kan du ikke blive registreret som indrejst i CPR.

For at kunne blive bopælsregistreret i CPR skal du have en bolig eller andet fast opholdssted og samtidig medbringe dit pas og udfylde formularen 'Anmeld indrejse/Arrivals from foreign countries'.

I Tårnby Kommune skal henvendelse ske til Servicecentret på Rådhuset.

Valg af egen læge

Du skal oplyse borgerservice om, hvilken læge du ønsker at have – ellers bliver der automatisk valgt en læge for dig. Du kan på forhånd vælge en læge, der har åbent for tilgang af nye patienter her:

Hvordan får jeg et sundhedskort?

Når du er blevet bopælsregistreret i CPR, vil du efter ca. to-tre uger modtage et sundhedskort (det tidligere sygesikringsbevis). Det bliver sendt til dig med posten.

Om at søge job

Du skal kontakte jobcentret i dit nærområde, hvis du er ledig og jobsøgende. Du finder dit lokale jobcenter på jobcenter.dk.

Hvordan får jeg et skattekort?

Når du er registreret i CPR som tilflyttet til Danmark, skal du hurtigst muligt kontakte SKAT på 72 22 28 92 og tale med Udlandsafdelingen. Det gælder, uanset om du har indkomster fra Danmark, udlandet eller fra begge steder.

SKAT har brug for følgende oplysninger for at kunne lave skattekortet over telefonen:

  • CPR-nummer
  • oplysninger om indkomster fra Danmark og udlandet
  • oplysninger om fradrag (fx a-kasse, fagforening, befordring, mv.)
  • oplysninger om køb af bolig i Danmark
  • oplysninger om udenlandsk ejendom samt evt. udlejning heraf
  • oplysninger om danske og udenlandske konti, værdipapirer, depoter og pensionsordninger.

Dagpenge og a-kasse

Når du vender hjem til Danmark efter et arbejdsophold som lønmodtager i et EØS-land, er du som hovedregel ikke længere medlem af en dansk a-kasse.

Du skal derfor søge om optagelse i din danske a-kasse igen. Ansøgningen skal sendes inden otte uger efter, din forsikringsdækning ophører i det EØS-land, du før var forsikret i. Overholder du ikke fristen på otte uger, kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge.

Du kan kun blive optaget i en dansk a-kasse, når du har bopæl og ophold i Danmark. Du har samtidig mulighed for at overføre forsikrings- og arbejdsperioder, som er optjent i et andet EØS-land til en a-kasse i Danmark.

Otte-ugers-fristen

Hvis du har haft arbejde i et EØS-land, og du samtidig har været medlem af en dansk a-kasse inden for de seneste fem år, skal du skriftligt søge om optagelse i din danske a-kasse. Ansøgningen skal sendes inden otte uger efter, din forsikringsdækning ophører i det EØS-land, du før var forsikret i.

Hvis du ikke har været medlem af en dansk a-kasse i løbet af de seneste fem år, skal du udover den skriftlige ansøgning også have påbegyndt et arbejde inden for otte uger (arbejdet skal have en varighed af i alt 296 timer inden for tre måneder).

Overholder du ikke otte-ugers-fristen, skal du optages som nyt medlem – og er derefter først dagpengeberettiget efter et år.

Du kan med fordel kontakte din danske arbejdsløshedskasse, som kan oplyse dig nøjagtigt om, hvordan du skal forberede din hjemkomst. Du finder en liste over danske a-kasser på Arbejdsskadestyrelsen hjemmeside:

Økonomisk hjælp og boligstøtte

Du kan søge om kontanthjælp, hvis du i en periode ikke er i stand til at forsørge dig selv eller din familie. For at få kontanthjælp skal du som det første:

  • henvende dig i jobcentret og melde dig ledig
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktiv jobsøgende.

Hvis du ikke har boet i Danmark i syv af de sidste otte år, gælder der nye regler, som kan betyde, at du i stedet for kontanthjælp vil modtage integrationsydelse. Læs mere om de nye regler på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside:

Bor du til leje, vil du afhængigt af din indtægt kunne søge boligstøtte.

Pension og udlandet

Hvis du mener, at du er berettiget til udenlandsk pension, før du fylder 67 år, skal du kontakte Udbetaling Danmark, som varetager pensionsområdet i Danmark. Du kan læse mere om reglerne her:

Hvis min ægtefælle er udlænding

Det er muligt at få opholdstilladelse til din udenlandske ægtefælle efter reglerne om familiesammenføring. Hvilke regler for familiesammenføring, du skal opfylde, afhænger af, om din ægtefælle er fra et EU/EØS-land (det inkluderer borgere fra Norden) eller et ikke-EU/EØS land.

Børnepasning og skolevalg

Har du børn, kan kommunens borgerservice fortælle dig om bl.a. daginstitutioner og skoler, ligesom centret også kan oplyse dig om fx børnepenge. Du kan herunder læse mere om muligheder for børnepasning samt skole- og uddannelsesvalg.

Bil og kørekort

Hvis du medbringer en bil på udenlandske nummerplader, skal du senest 14 dage efter flytningen til Danmark fremvise bilen for SKAT, så den kan blive vurderet. Herefter skal der betales dansk registreringsafgift af vurderingsprisen, og derefter kan bilen få danske nummerplader.

Hvorvidt du skal betale told og moms for bilen, afhænger af, om du medbringer køretøjet fra et EU-land eller fra et land under for den europæiske union.

Har du et udenlandsk kørekort, når du flytter hjem, skal det eventuelt byttes til et dansk i kommunens borgerservice.

Lovgivning

Du kan læse mere om arbejdsløshedsforsikring i udlandet i 'Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland':

?Krav til registrering i Det Centrale Personregister fremgår af 'Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister':

Skrevet af borger.dk og Tårnby Kommune
×

Cookie info