Udskriv

Kastrup Strandpark og Øresundsparken

Kastrup Strandpark

Vi har udvidet Kastrup Strandpark og anlagt en midlertidig park i Øresundsparken.

I 2010 til 2012 lagde vi ren jord på den tidligere Superfosgrund og grunden bagved den nordlige del af Kastrup Strandpark.

I 2013 anlagde vi en sti fra Søbadet op til Metroundergangen på Bøjevej.

På Kastrup Forstrand er der lavet en naturlegeplads og opsat 8 motionsredskaber. I Øresundsparken er der plantet i et bælte langs den sydlige del af parken.

Der er sået græs på dele af Kastrup Forstrand og nord for stien i Øresundsparken. Øvrige plænegræs- og blomsterengsarealer sås forår 2015.

I 2015 forventer vi at anlægge en grussti på Kastrup Forstrand, der følger den gamle kystlinje.

I 2016 forventer vi at plante skovplantning på Kastrup Forstrand og trægrupper i Øresundsparken.  

Øresundsparken

×

Cookie info