Udskriv

Dagrenovation

Dagrenovation

Hvad er dagrenovation?

Dagrenovation er letfordærveligt husaffald og andet lettere affald fra husholdninger.

Placering af affaldsstativ

  • Stativet skal stå på et plant og fast underlag
  • Der må ikke være trin på adgangsvejen
  • Stativet skal kunne åbnes så meget, at man ubesværet kan skifte posen (ca. 30 cm på hver side)
  • Afstanden skal være mindst 20 cm fra bygninger og planter
  • Frihøjden skal være mindst 2 m under udhæng

Du kan læse mere i Tårnby Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald.

Dagrenovation kan ikke afleveres på genbrugspladserne, men skal indgå i den kommunale indsamlingsordning. Husk at der er mulighed for at tilmelde husstanden en ekstra ugentlig posetømning eller en 240 L beholder. Derudover kan man købe affaldsmærkater til ekstra poser, hvis man engang imellem har ekstra meget affald.

Hvornår hentes der dagrenovation hos mig?

Dagrenovation afhentes hver uge. Her kan du se, hvilken ugedag der er afhentning af dagrenovation på din adresse.

×

Cookie info