Udskriv

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Blanketter til selvbetjening ved byggeri

Hvornår skal du anmelde dit byggeaffald? Og hvordan gør man?

Du skal altid anmelde bygge, nedrivnings eller anlægsaffald fra dit projekt når: 

  • det du bygger, renoverer eller nedriver er større end 10 m2
  • du udskifter termoruder fra før 1977
  • der fremkommer affald med farlige stoffer
  • du har mere end et ton affald. 

Affaldet skal anmeldes via Tårnby Kommunes digitale selvbetjeningsløsning, se den blå boks til højre. Login foregår med NemID. 


Anmeldelse skal foretages mindst 14 dage før bygge-/anlægsarbejdet påbegyndes.


Støvende eller støjende aktivitet i forbindelse med bygge-/anlægsarbejdet skal anmeldes til Tårnby Kommune senest 14 dage før bygge/anlægsarbejdet påbegyndes. 


Det er bygherres ansvar at anmelde bygnings- og anlægsaffaldet. Såfremt anmeldelsen foretages af en anden end bygherre, skal der foreligge en fuldmagt herfor fra bygherren. 

 

×

Cookie info