Udskriv

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald

Læs om hvad du skal gøre med dit bygge- og anlægsaffald.

Mindre mængder af bygge- og anlægsaffald kan afleveres på genbrugspladserne. Større mængder skal bortskaffes med en registreret transportør/affaldsindsamler, til godkendt anlæg - Se evt. Miljøstyrelsens affaldsregister.

Du har pligt til at anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen, mindst 14 dage før du påbegynder en renovering eller nedrivning af en bygning.

Hvis du har mere end 1 ton byggeaffald eller du renoverer mere end 10 m2, skal du anmelde dette til kommunen. Du har pligt til at oplyse, at du har om screenet og/eller kortlagt om der forekommer PCB i en bygning. 

Du har desuden pligt til at undersøge bygningen for farlige stoffer inden nedrivning eller renovering; på den måde sikrer vi at rent, forurenet og farligt affald håndteres korrekt og ikke sammenblandes. Det giver mest genanvendelse og mindst spredning af farlige stoffer. 

Du kan anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB her.

×

Cookie info