Udskriv

Bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald2

Affald fra byggeri og nedrivning indeholder med stor sandsynlighed farlige stoffer.
Tårnby Kommune arbejder for at sikre, at mest muligt af affaldet går til genbrug og genanvendelse, samt at miljøskadelige stoffer ikke spredes.

Du har  pligt til at undersøge bygningen for skadelige stoffer inden nedrivning eller renovering; på den måde sikrer vi at rent, forurenet og farligt affald håndteres korrekt og ikke sammenblandes. Det giver mest genanvendelse og mindst spredning af farlige stoffer.
På siden nedenfor finder du en liste over en række almindelige byggeaffaldstyper, samt hvilke miljøskadelige stoffer de kan forventes at indeholde. Dvs. hvad der som minimum skal kunne dokumenteres for renheden af, såfremt materialerne kan kategoriseres som rene.
Læs mere om skadelige stoffer i bygge-, nedrivnings og anlægsaffald her

 

Du har pligt til at anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen, mindst 14 dage før du påbegynder en renovering eller nedrivning af en bygning. 

Læs mere om anmeldelse her. 

 

Mindre mængder af bygge- og anlægsaffald kan afleveres på genbrugspladserne. Større mængder skal bortskaffes med en registreret transportør/affaldsindsamler, til godkendt anlæg - Se evt. Miljøstyrelsens affaldsregister

 

×

Cookie info