Udskriv

Affaldssortering

Skrot

Vi har alle affald, og vi vil gerne af med det. Men alt affald skal ikke behandles ens! Der stilles krav til, hvordan affaldet skal sorteres. Læs her en vejledning til sortering af affald.

Du kan læse mere om hvordan du sorterer dit affald i Tårnby Kommunes sorteringsguide.

Afleveres på Kirstinehøj Genbrugsplads ved henvendelse til pladspersonalet. (Max. 100 kg). Mere end 100 kg. Anvises til AV-Miljø - Affaldet skal anmeldes til Tårnby Kommune via www.bygningsaffald.dk  
Afleveres i dagrenovationsordningen i en lukket pose.  
Herunder reklamer, edb-papir og lign., hos parcel- og rækkehuse o.lign. skal papiraffaldet lægges i den grå papircontainer. Afhentes én gang om måneden, samme dag som storskrald/haveaffald. Hos flerfamilieboliger og i haveforeninger skal papiraffaldet lægges i minicontainere, der er placeret spredt i bebyggelsen. Minicontaineren tømmes hver 14. dag.  
Afleveres på kommunens genbrugspladser. Medtages ikke ved storskraldsindsamling.  
Afleveres på kommunens genbrugspladser eller i indsamlingsbokse, der er opstillet forskellige steder i kommunen. Se her hvor du kan aflevere batterier Medtages ikke ved storskraldsindsamling.  
Afleveres på kommunens genbrugspladser, max 1 m3/1 ton pr. aflevering. Medtages ikke ved storskraldsindsamling.  

Afleveres på kommunens genbrugspladser, max 1 m3/1 ton pr. aflevering. Medtages ikke ved storskraldsindsamling - det kunne f.eks være flamingo.  

Husk, at bygningsaffald skal anmeldes til kommunen. Du kan læse mere om bygningsaffald her.   

Afleveres på kommunens genbrugspladser. Medtages ikke ved storskraldsindsamling.  
Afleveres på kommunens genbrugspladser, max. 4 stk. pr. aflevering. Medtages ikke ved storskraldsindsamling.  
Indsamles som storskrald, men kan også afleveres på kommunens genbrugspladser.  
Herunder edb-udstyr, husholdningsmaskiner m.v. indsamles samme dag som storskrald, men som særskilt fraktion. Kan også afleveres på kommunens genbrugspladser eller evt. hos forhandleren.  
Herunder olie, maling, kemikalier, batterier og akkumulatorer afleveres på Kirstinehøj Genbrugsplads ved henvendelse til pladspersonalet.   
Herunder syltetøjs- og konservesglas, der har indeholdt mad- eller drikkevarer skal afleveres i en glascontainer. Disse er placeret ved butikker, genbrugspladser og spredt rundt i kommunen. Her kan du læse mere om genbrug af glas og se kort over placering af glascontainere 
Herunder grene, blade, græs, nedfaldsfrugt m.v.  skal være emballeret i papirsække eller bundter, ikke i plastsække. Afhentes en gang om måneden fra adressen, samme dag som storskrald, men kan også afleveres på kommunens genbrugspladser Ved flerfamilieboliger og haveforeninger afhentes affald i containere. Grene o.l. må ikke overstige 1,5 m i længde og 50 cm i diameter og veje over 25 kg pr. bundt.  
såsom affald fra hamstere, kaniner og duer skal pakkes i tætte poser og lægges i dagrenovationsposen   
dvs. let fordærveligt affald og andet lettere affald fra husholdninger  afhentes mindst en gang om ugen.  
Indsamles som storskrald, men kan også afleveres på kommunens genbrugspladser.  
Herunder gryder, messing, hårde hvidevarer m.v.  indsamles samme dag som storskrald, men som særskilt fraktion. Kan også afleveres på kommunens genbrugspladser. Cykler, knallerter og autodele medtages ikke ved indsamlingen.    
Afleveres på kommunens genbrugspladser, max. 1 m3/1 ton pr. aflevering. Medtages ikke ved storskraldsindsamling.  
Afleveres på kommunens genbrugspladser. Medtages ikke ved storskraldsindsamling.  
Afleveres på kommunens genbrugspladser. Medtages ikke ved storskraldsindsamling.  
Afleveres på kommunens genbrugspladser. Medtages ikke ved storskraldsindsamling.  
Afleveres på kommunens genbrugspladser, max. 20 stk. pr. aflevering.  
Indsamles som storskrald, men kan også afleveres på kommunens genbrugspladser.    
Afleveres på apoteket "Amager Landevej" samt "Skottegården" ved henvendelse til personalet. Medtages ikke ved storskraldsindsamling.  
Indsamles som storskrald, men kan også afleveres på kommunens genbrugspladser. Møbler til storskrald skal have en størrelse så de kan håndteres af to mand. Vær også opmærksom på om møblet indeholder store dele af forskellige materialer. For eksempel skal et skrivebord med træplade og metalben skilles ad.  
Herunder f.eks. maling afleveres på Kirstinehøj Genbrugsplads, max. 25 kg/liter pr. dag. Medtages ikke ved storskraldsindsamling.  
 Afleveres på kommunens genbrugspladser, men skal være skåret over inden afleveringen.

Rent tørt pap til genbrug afhentes på følgende måde:

For haveboliger: Pap og karton kommes i beholderen til papir og pap. Vær opmærksom på, at pappet ikke må være større end beholderens åbning, ellers sætter det sig fast ved tømning. Større pap kan stilles i papkasser eller i bundter på 1,5x1x½ meter. 

For etageboliger: Pap afleveres i ejendommens papcontainer.

Afleveres på kommunens genbrugspladser, max. 1 m3/1 ton pr. aflevering.   
Afleveres på kommunens genbrugspladser. Medtages ikke ved storskraldsindsamling.  
Afleveres på kommunens genbrugspladser. Alt hvad der hører ind under kategorien plast, det kunne f.eks være plast der har været madvarer i, plast hvor der har været planter i eller generelt plastemballage, medtages ikke ved storskraldsindsamling.  
Sten og brokker afleveres på kommunens genbrugspladser, max. 1m3/1 ton pr. aflevering. Storskrald, herunder kasserede indbogenstande fra private husstande (ikke nagelfaste genstande), jern og metal, møbler, pap, elektronik og hårde hvidevarer. Kasseret småt indbo, (f.eks. tøjdyr, tøj, køkkenredskaber af træ og puder) skal sættes ud i klare plastsække. Andet småt brandbart affald, i plastsække, medtages ikke. Det kan f.eks. være pap, plastemballage og papir. Ved parcel- og rækkehuse og lign. skal storskrald være anbragt let tilgængeligt og synlig ved bagkant af fortov. Affaldet skal være stillet frem senest aftenen inden afhentningsdagen. Se her, hvornår der afhentes storskrald på din vej. Bundter, gulvtæpper o.l. må ikke have en længde på mere end 1,5 m, en diameter på mere end 50 cm samt veje over 50 kg. Ved flerfamilieboliger og haveforeninger afhentes storskrald i containere. Ordningen omfatter ikke jord, sten, byggematerialer, oprydning efter brand, nedrivningsaffald, erhvervsaffald, dagrenovation, medicin, olie- og kemikalieaffald, cykler, knallerter, autodele og lignende.  
Tegl Afleveres på kommunens genbrugspladser, max. 1 m3/1 ton pr. aflevering.  
Trykimprægneret træ afleveres på kommunens genbrugspladser.  
Skal så vidt muligt afleveres i de opstillede containere spredt rundt i kommunen eller på kommunens genbrugspladser hvor efter det vil blive genbrugt.  Kan også indsamles også som storskrald i klare sække, her vil det dog gå til forbrænding.

OBS!

For indsamling af storskrald og haveaffald fra haveboliger gælder følgende: Der er ingen begrænsninger på antallet af enheder der afhentes, men vægten pr. enhed må ikke overstige 25 kg. Længden af stænger, grene o.l. må ikke overstige 150 cm., og diameteren af et bundt må ikke overstige 50 cm. Af hensyn til den senere behandling må affaldstyperne ikke blandes sammen. Affald der ikke er sorteret eller emballeret korrekt medtages ikke.

Affaldet skal være stillet frem aftenen inden afhentningsdagen.

Affaldet afhentes en gang om måneden på den samme dag som den almindelige dagrenovation.

×

Cookie info