Udskriv

Affald

Sorteret affald

Affald er alt det, som du ikke længere kan bruge, og alt det du gerne vil skille dig af med. Men ikke alt affald skal ende i samme skraldespand – det skal nemlig sorteres.

Fra affald til ressource

Affald gemmer på mange værdifulde ressourcer. For at vi kan udnytte de ressourcer, skal affaldet sorteres og her kan du gøre en forskel. For eksempel når du sorterer 10 kg "tørt" affald som plast, glas, pap, papir og metal, så kan næsten 9 kg bruges til at lave nye produkter.

Når du sorterer, sparer du de materialer der skulle bruges til et nyt produkt og et stort forbrug af vand, energi og CO2 til fremstilling af nye produkter. Det gavner miljøet, klimaet og økonomien og er et stort og vigtigt skridt på vejen mod en bæredygtig fremtid.

Ny renovatør: Amager Ressource Center - ARC

Fra 2019 vil ARC overtage rollen som Tårnby Kommunes renovatør. Dette betyder at der kommer nogle ændringer for hvordan affaldet skal sorteres ved husstanden. Der kommer mere information om hvilke betydninger det vil få for dig.

For eksempel kommer der i løbet af 2019 nye beholdere, så det blandt andet bliver muligt at sortere metal og plast ved husstanden.

Tårnby Kommunes mål for genanvendelse

Vi vil sikre at borgere, virksomheder og kommunale virksomheder i kommunen er godt tilfredse med affaldshåndteringen.

Et af vores mål er at vi skal genanvende så meget som muligt. Dette kan vi kun gøre sammen med borgerne. For at nå dette mål, arbejder vi løbende på at gøre det nemmere for dig at sortere med tiltag som:

  • Nye sorteringsmuligheder for plast og metal i 2019
  • Nemme digitale værktøjer som affaldsappen og -selvbetjeningen 
  • Direkte genbrug via Kristinehøj Genbrugsplads
  • Mere og bedre information om affald via hjemmesiden

 

×

Cookie info