Udskriv

Affald

Affald

Affald er det, der bliver tilbage, når produktion eller forbrug er ført til ende. Det er materiale, der ikke for brugeren har nogen værdi og derfor må bortskaffes, for at det ikke skal ophobe sig og være til gene.

Nogle typer affald skal ikke i skraldespanden. Under Affaldssortering kan du se, hvor man kan aflevere forskellige typer affald, fx glas eller batterier.

Den daglige brug af begrebet affald sidestilles ofte med husholdningsaffald/renovation, selvom renovation dækker bredere ved også at omfatte genanvendelige materialer. Affald fra menneskers levevis er altså de spildprodukter som ikke umiddelbart kan bruges til andet end fyld på fyldpladser eller afbrænding, typisk i forbrændingsanlæg. Tårnby Kommune arbejder mod at genbruge og genanvende mest muligt af de indsamlede materialer, således at vi værner om knappe ressourcer. 

×

Cookie info