Udskriv

Sygedagpengelov

Sygeplejekasse

Sygedagpengelov er vedtaget i juni 2014 og trådte i kraft pr 1 januar 2015.

Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Formål og målgrupper
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Målgrupper
Kapitel 3 Ophold og beskatning her i landet
Kapitel 4 Udbetaling af sygedagpenge
Afsnit II Almindelige betingelser for ret til sygedagpenge
Kapitel 5 Uarbejdsdygtighed
Kapitel 5 a Arbejdsgivers opfølgning
Kapitel 6 Visitation og opfølgning
Kapitel 7 Bortfald af ret til sygedagpenge
Kapitel 8 Revurderingstidspunkt
Kapitel 9 Forlængelse af sygedagpengeperioden
Afsnit III Sygedagpenge til lønmodtagere
Kapitel 10 Beskæftigelseskrav i forhold til arbejdsgiver
Kapitel 11 Beskæftigelseskrav i forhold til kommunen
Kapitel 12 Anmeldelse af sygefravær og dokumentation
Afsnit IV Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende
Kapitel 13 Tidspunktet for retten til sygedagpenge
Kapitel 14 Beskæftigelseskrav
Kapitel 15 Anmeldelse af sygefravær og dokumentation
Kapitel 16 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende
Afsnit V Beregning af sygedagpenge
Kapitel 17 Beregningsgrundlaget
Kapitel 18 Sygedagpengenes størrelse
Afsnit VI Refusion og finansiering m.v.
Kapitel 19 Arbejdsgivers ret til refusion af sygedagpenge
Kapitel 20 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere
Kapitel 21 Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v.
Kapitel 22 Anmeldelse af refusionskrav
Kapitel 23 Bortfald af arbejdsgivers refusionsret
Kapitel 24 Finansiering
Kapitel 25 Regulering af sygedagpengebeløb
Kapitel 26 Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension
Afsnit VII Øvrige bestemmelser
Kapitel 27 Administration m.v.
Kapitel 28 Klageregler
Kapitel 29 Regreskrav over for ansvarlig skadevolder
Kapitel 30 Beskæftigelsesrådet
Kapitel 31 Forsøgsordninger
Kapitel 32 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
×

Cookie info