Udskriv
Bragt i samarbejde med

Integrationsprogram for flygtninge og indvandrere

Integration

Flygtninge og indvandrere med opholdstilladelse har pligt til at deltage i et integrationsprogram

Integrationskontrakt

Flygtninge og indvandrere, der har fået opholdstilladelse i Danmark, skal indgå en såkaldt integrationskontrakt med med den kommune, man flytter til. Kontrakten skal fastlægge forskellige mål for ens uddannelse og beskæftigelse i landet, og samtidig bliver der fastlagt et integrationsprogram.

Man skal desuden underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i Danmark.

Integrationsprogrammet

Alle udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, skal gennemgå et integrationsprogram for at sikre en hurtig integration. Programmets specifikke indhold fastlægges individuelt i den enkelte udlændinges integrationskontrakt med kommunen.

Integrationsprogrammet varer højest tre år og skal gennemsnitligt være 37 timer om ugen. Programmet skal desuden indeholde danskundervisning og introduktion til det danske samfund. Hvis man ikke er i job, vil der også kunne tilbydes jobtræning, opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Man har pligt til at deltage i programmets aktiviteter.

Danskuddannelse

Som en del af integrationsprogrammet har udlændinge ret til at at tage en tre-årig danskuddannelse, som afsluttes med en eksamen. Danskuddannelsen er opdelt i tre moduler: dansk 1, dansk 2 og dansk 3.

Hvis man som udlænding senere hen ønsker at få en permanent opholdstilladelse eller et statsborgerskab, skal man have gennemgået og bestået danskprøven på det højeste niveau - altså dansk 3.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om integrationsprogrammet på hjemmesiden nyidanmark.dk, der varetages af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering:

Skrevet af borger.dk
×

Cookie info