Udskriv

Bolighjælp til flygtninge

Bolighjælp til flygtninge

Bolighjælp til flygtninge

Kommunen har brug for hjælp til at huse flygtninge, da der er betydeligt pres på de midlertidige boliger og et akut behov for at udvide antallet af disse. Det skyldes, at Tårnby har modtaget flere flygtninge og i 2015 skal kommunen tage imod ca. 99 flygtninge. Der er tale om en ekstraordinær situation, som kræver en særlig indsats.

Kommunen har brug for hjælp til at huse vores nuværende og kommende flygtninge. Kommunen gør alt, hvad der kan gøres for at give den hjælp, de har brug for. Det ændrer desværre ikke på, at kommunen ikke har nok midlertidige boliger at placere flygtninge i. Lige nu har kommunen midlertidige boliger fordelt ud over kommunen, men da det ikke rækker, har kommunen været nødsaget til at indlogere nogle af vores flygtninge på hoteller og campingpladser. Det er både en dyr og uhensigtsmæssigt løsning og samtidig er det et ganske stort problem for den enkelte flygtnings integration, at der ikke er mulighed for at falde til ro i egen bolig eller værelse.

Kommunen håber derfor meget, at Tårnbys borgere har mulighed for at hjælpe med en lejlighed eller et værelse, der er ledigt i deres ejendom midlertidigt.

Hvordan foregår det? - kontakt

Hvis du er interesseret eller vil vide mere, kan du kontakte Integrationskonsulent Judy Sahlholdt på tlf. 3247 1701 eller mail: jobcenter@taarnby.dk, att. Judy Sahlholdt.

Rådgivning i lejeperioden

Udlejningen foregår som en normal fremlejeaftale mellem udlejer og lejer (her kommunen). Tårnby Kommune står til rådighed med praktisk råd og vejledning i lejeperioden.  Kommunen bistår også gerne med tolkebistand, med indflytning og med lejekontrakterne, så det går så glat for både flygtninge og udlejere som overhovedet muligt.

Det er et krav, at boligerne skal være beliggende i Tårnby Kommune, og der skal være adgang til køkken og bad.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvem lejer

Der bliver indgået en lejekontrakt mellem kommunen og dig som udlejer. Hvis der er uoverensstemmelse mellem lejer og udlejer, skal udlejer rette henvendelse til kommunen.

Er der specifikke krav ved udlejning til en flygtning?

Nej, der bliver indgået en hel normal lejekontrakt.

Hvordan kan man leje en bolig ud til en flygtning?

Hvis du har en bolig eller et værelse, du gerne vil leje midlertidig ud, skal du tage kontakt til kommunen. Din bolig skal have adgang til bad og køkken samt lejer skal kunne låse af for sine private ejendele.

Kan jeg opsige lejemålet?

Nej. Men du kan indgå en tidsbegrænset lejekontakt med kommunen.

Kan kommunen opsige lejemålet?

Ja. Kommunen har en opsigelsesperiode på en måned.

Skal boligen eller lejligheden være møbleret?

Kommunen sørger som udgangspunkt selv for møblering af boligen, lejligheden eller værelset.

Udlejningsregler

Udlejer og lejeren (her kommunen) kan frit aftale vilkår i lejeaftalen, men lejelovens regler gælder altid og går foran det, der aftales i kontrakten. Visse af lejelovens regler kan ikke fraviges, og derfor bør vilkårene i lejekontrakten stemme overens med disse regler i lejeloven. Det er især reglerne om lejefastsættelse og opsigelse, der ikke kan fraviges. På de områder, hvor der ikke er aftalt nærmere vilkår i lejeaftalen, er det lejelovgivningens regler, der gælder. Med andre ord så gælder lejelovgivningen på de områder, hvor I ikke selv har aftalt de nærmere vilkår.

Markedsværdien bestemmer værdiansættelsen

Kommunen følger markedsværdien, der danner en øvre grænse for værdiansættelsen ved udlejningen. Man finder det lejedes værdi ved at sammenligne med huslejen for andre sammenlignelige værelser. Det lejedes værdi kan dermed beskrives som den gennemsnitlige lovlige husleje for andre værelser i området, som er sammenlignelige med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand.

Lejeindtægt

Du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du udlejer din bolig en del af året, eller hvis du udlejer et eller flere værelser, og uanset hvordan udlejningen bliver formidlet. Du får dog et skattefrit fradrag i din lejeindtægt.

Du kan få yderligere informationer her:

https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1615284

Danmarks forpligtelser

Danmark har gennem internationale aftaler forpligtet sig til at tage imod flygtninge. Vi har også en tradition for at bære en del af det internationale ansvar, når det gælder flygtninge og andre humanitære indsatser.

Du kan finde flere informationer om generelle regler for privatudlejning under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

×

Cookie info