Udskriv

Førtidspensions- og fleksjobreformen pr. 1. januar 2013

Jobcenter

Folketinget har vedtaget en fornyelse af reformen om førtidspension og fleksjob, som er trådt i kraft den 1. januar 2013.

Tårnby Kommune har i forbindelse med reformen etableret et rehabiliteringsteam. Med oprettelsen af rehabiliteringsteamet gøres tværfagligheden og samarbejdet til et bærende princip, som skal sikre grundlaget for en helhedsorienteret og struktureret indsats med fokus på din situation og fremtidige muligheder.

Førtidspensions- og fleksjobreformen pr. 1. januar 2013

Folketinget har vedtaget en fornyelse af reformen om førtidspension og fleksjob, som er trådt i kraft den 1. januar 2013.

Tårnby Kommune har i forbindelse med reformen etableret et rehabiliteringsteam. Med oprettelsen af rehabiliteringsteamet gøres tværfagligheden og samarbejdet til et bærende princip, som skal sikre grundlaget for en helhedsorienteret og struktureret indsats med fokus på din situation og fremtidige muligheder.

Rehabiliteringsteamets sammensætning

Rehabiliteringsteamet er tværfagligt sammensat med repræsentanter fra relevante afdelinger i kommunen, herunder:

  • Beskæftigelsesområdet er repræsenteret ved Jobcentret
  • Socialområdet er repræsenteret ved Handicap og Psykiatri samt Socialpsykiatrien
  • Sundhedsområdet repræsenteret ved en sygeplejerske
  • Undervisningsområdet repræsenteret ved Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning deltager i rehabiliteringsteamets møder i de sager, hvor borgeren er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Repræsentanterne i teamet bidrager hver især med deres faglige viden og perspektiv på din sag i forhold til at understøtte din udvikling med baggrund i dine eksisterende kompetencer og ressourcer. Samtalen med rehabiliteringsteamet sker for at afklare din nuværende og fremtidige situation i forhold til uddannelse eller beskæftigelse.  

Rehabiliteringsplanens forberedende del

Du vil blive indkaldt til et indledende samtaleforløb med din sagsbehandler i Jobcentret. Formålet med samtalen er, at du med hjælp fra sagsbehandleren udarbejder rehabiliteringsplanens forberedende del, som er et forberedelsesskema, der skal benyttes under sagens videre behandling i rehabiliteringsteamet. Skemaet består af spørgsmål, der vedrører job og uddannelse, fremtidsønsker, sociale forhold og helbred.

Du bliver efterfølgende indkaldt til en samtale med rehabiliteringsteamet. Du modtager en indkaldelse senest 7 dage før mødet med rehabiliteringsteamet, hvor mødetidspunkt og sted vil fremgå.

Mødet i Rehabiliteringsteamet

Mødet med rehabiliteringsteamet varer ca. 60 minutter, og består af dialog mellem dig og rehabiliteringsteamets repræsentanter. Du har mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og udtrykke dine ønsker for fremtiden.

Efter 30 minutter holdes der en kort pause, hvor rehabiliteringsteamet vurderer din sag på baggrund af samtalen, den forberedende del samt den relevante lægelig dokumentation.

Du vil ved mødets afslutning få udleveret et skriftligt referat af samtalen, hvoraf det fremgår, hvad rehabiliteringsteamet har indstillet til og på hvilken baggrund. Mødereferatet underskrives af rehabiliteringsteamets formand og dig.

Kommunens rehabiliteringsteam behandler din sag ved at udarbejde anbefalinger og indstillinger til det videre forløb, som kan være et ressourceforløb, et fleksjob eller tilkendelse af førtidspension afhængig af din situation.

×

Cookie info