Udskriv

§ 56 aftale

§ 56 aftale

§ 56 aftale – refusion fra 1. sygedag til din arbejdsgiver

Fakta

  • Hvis din risiko for sygefravær fra dit arbejde er forøget på grund af langvarig  - over 3 måneder - eller kronisk sygdom, kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver og din kommune, der nedsætter din arbejdsgivers udgifter under dit sygefravær.
  • Din sygdom skal medføre et fravær på mindst 10 dage om året.
  • Der kan laves en tilsvarende aftale, hvis du skal indlægges, have behandling eller genoptræning på grund af din sygdom.

Hvem har mulighed for en § 56 aftale?

Alle lønmodtagere har mulighed for at få en § 56, hvad enten du får løn eller sygedagpenge under fravær. Det gælder uanset om du er privat eller offentlig ansat. Muligheden gælder også, hvis du er førtidspensionist og har et mindre job eller du er revalidend i oplæring eller optræning i en virksomhed.

Hvis du er i fleksjob, kan du ikke søge § 56, da din arbejdsgiver allerede er berettiget til at få sygedagpengerefusion fra første sygedag.

Hvad er kravene til langvarig eller kronisk sygdom?

Ordningen kræver, at din sygdom kan medføre et sygefravær på mindst 10 dage om året.

Hvad er kravene til indlæggelse eller ambulant behandling?

Det er en forudsætning, at din arbejdsgiver allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn for den samme sygdom i 21 kalenderdage inden for de seneste 12 måneder, før du skal indlægges, gå til behandling eller nødvendig genoptræning.

Hvem skal lave og godkende en § 56 aftale?

Det er kommunen, der i den sidste ende skal godkende en § 56 aftale. Aftalen skal indgås mellem dig og din arbejdsgiver. I skal udfylde en blanket. I kan også få blanketten i din kommune eller finde den elektronisk ved at gå ind på borger.dk og så efterfølgende vælge din kommune.

Når I har udfyldt blanketten skal den afleveres i kommunen, så de kan behandle sagen. Husk du skal også udfylde en lægeerklæring, som udleveres af din kommune.

Jobcenteret vil desuden tage hensyn til arbejdets karakter og kan inddrage oplysninger om det hidtidige fravær. Oplysningerne er imidlertid ikke afgørende, når der er tale om en ny aftale.

Hvordan får din arbejdsgiver færre udgifter?

Normalt kan din arbejdsgiver få refusion fra kommunen, der svarer til satsen for sygedagpenge, når du har været syg i 30 kalenderdage.

Når der er lavet en § 56 aftale, kan din arbejdsgiver få refusion allerede fra din første sygedag, når du har fravær på grund af den sygdom, der er omfattet af § 56.

Eksempel

En 45-årig jord- og betonarbejder beskadiger armen ved arbejdet i en grusgrav og sygemeldes. Det viser sig, at skaden er så alvorlig, at han efterfølgende permanent er nødt til at gå i behandling hver 14. dag. Derfor godkender jobcenteret en § 56, der betyder, at virksomheden modtager dagpengerefusion for det fravær, der er forbundet med medarbejdernes lidelse.

To typer af aftaler

Almindelig aftale

Når lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse.

Midlertidig aftale

Når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution

Hvis lønmodtageren skifter arbejde, skal der udarbejdes en ny aftale. Der skal derimod ikke godkendes ny aftale, når lønmodtageren skifter opholdskommune.

Blanketter til brug ved ansøgning om § 56

Dokument til læge - Tårnby borgere

Dokument til læge - Dragør borgere

 

 

 

×

Cookie info