Udskriv

Familierådet

Familie Kridtstreger

Familierådets arbejde sikrer at der er tæt dialog mellem borgerne i Tårnby Kommune og afdelingerne i Børne- og Kulturforvaltningen.

 Læs vedtægter for familierådet.

Der bliver nedsat et nyt Familieråd bestående af fem medlemmer, som skal rådgive Børne- og Kulturforvaltningen i spørgsmål som har betydning for børn, unge og deres familier.

Det helt overordnede formål med det nye Familieråd er, at det skal være med til at styrke samarbejdet mellem familierne og kommunen i relevante spørgsmål på børne- og ungeområdet.

Konkret skal rådet fra den 1. januar 2019 beskæftige sig med familiernes samarbejde med for eksempel dagtilbud, skoler, familieafdelingen og familiehuset.

Fokus fra rådet og forvaltningen skal altid være kvalificeret faglig og menneskelig dialog samt et godt fundament for udvikling, sammenhæng og helhed i samarbejdet.

Familierådet får også mulighed for at tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til forvaltningen.

Rådet får ikke mulighed for at behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold og klagesager.

Familierådet kommer til at bestå af fem personer. Det er et krav at man bor i kommunen og har børn under 18 år for at blive medlem. Den 8. november vil der i Familiehuset være valg til Familierådet.  Der ydes ikke honorar for at sidde i Familierådet.

Der bliver afholdt fire møder om året i rådet, hvor tre møder kun er for rådets medlemmer, mens det fjerde møde er med en repræsentant fra Børne- og Kulturforvaltningen.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Oprettelsen af et Familieråd i Tårnby har været et fokusområde for mig som borgmester gennem længere tid. Vi får nu lagt rammerne for et styrket samarbejde mellem forældre og den kommunale forvaltning, herunder ikke mindst samarbejdet med familier, der har det svært. Dialog er vejen frem i forhold til at vi bliver bedre til at forventningsafstemme og lære af hinanden. Faglighed og forældrenes egne ønsker og behov skal kombineres, da de bedste resultater opnås ved samskabelse. Både jeg selv og Børne- og Kulturforvaltningen ser meget frem til det fremtidige samarbejde med det nye Familieråd".

×

Cookie info