Udskriv

Skilsmissegrupper for børn

Skilsmisse

Vi må beklageligvis meddele, at vi ikke har mulighed for at oprette en børnegruppe for børn af skilte forældre her i løbet af foråret 2018. Da det er er uvist hvornår der er etableres en gruppe igen, nedlægges ventelisten.

Statsforvaltningen udbyder børnegrupper for børn i alderen 9-12 år, og det er ikke en forudsætning for deltagelse i gruppen, at man har en sag i gang. Tilbuddet er gratis.

Læs mere på: http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8481

Center for familieudvikling udbyder også børnegrupper for børn i skilsmisse. Der må påregnes en udgift i forbindelse med dette tilbud.

Læs mere på: https://www.familieudvikling.dk/skilsmisse/boernegrupper

Så snart vi er klar med tiltag målrettet skilsmissefamilier igen lokalt i kommunen, vil det fremgå af vores hjemmeside på /borger/familie-boern-og-unge/rådgivning-og-forebyggelse/familiehuset/gruppetilbud-og-kurser

Vi udbyder stadig kurser til forældre om samarbejde efter skilsmisse. Her omhandler det ene modul børns reaktioner og behov, med bl.a. råd og vejledning til, hvordan du som forældre kan tale med dit barn om de svære følelser forbundet med skilsmisse, om det både at savne og være glad på en gang og meget mere.

Du kan læse mere på: /borger/familie-boern-og-unge/raadgivning-og-forebyggelse/familiehuset/gruppetilbud-og-kurser/fra-kaerester-til-kolleger-et-kursus-for-skilte-i-faelles-foraeldreansvar

×

Cookie info