Udskriv

Skilsmissegrupper for børn i 3.-8. kl. Løbende opstart

Skilsmisse

Nu oprettes igen en skilsmissegruppe for børn på 4.-6. klassetrin med start ultimo februar.

Der er mange forældre, der i dag – af vidt forskellige grunde - bliver skilt. Men det gør det ikke nødvendigvis nemmere at være barn af skilsmisseforældre. Med skilsmissen følger ofte en masse forandringer i hverdagen og dermed også nye tanker og følelser.

Børn reagerer meget forskelligt på deres forældres skilsmisse - nogle bliver måske overraskede og kan ikke forstå, hvorfor forældrene træffer det valg. Andre kan måske godt forstå det.

Uanset så er det vores erfaring, at børn kan have brug for at tale med jævnaldrende, som har oplevet noget af det samme som én selv. Brug for at høre andre tale om det, som man selv har oplevet eller oplever, og således kunne genkende sig selv i andre.

Det kan være en lettelse at have et rum, hvor det er tilladt at tale om alt det, som man har på hjerte - og ikke skulle være bekymret for, om det man siger, kan gøre andre kede af det.

Vi vil som voksne sørge for, at der skabes en tryg ramme omkring det enkelte barn og gruppen som helhed.

Vi har en venteliste, og vil oprette en gruppe, når der er et tilstrækkeligt antal børn i en afgrænset aldersgruppe. Vores erfaring er, at det hyppigst er børn i 3.-8.kl. der har deltaget i grupperne, dækkende 2-3 klassetrin ad gangen. Hvor lang tid der vil gå, fra jeres henvendelse til der oprettes en gruppe for børn på jeres barns alder, kan være svært helt at forudsige

Praktiske informationer:

  • Forløbet løber over 8 gange - med en gensynsgang efter nogen tid. Endvidere vil der være en indledende og en afsluttende familiesamtale, med barn og forældre.
  • Gruppen mødes en fast ugedag kl. 14.30-16.30. Barnet skal selv komme frem og tilbage, eller bringes og hentes af jer.
  • Gruppen vil bestå af ca. 6-8 børn og varetages af 2 gruppeledere, uddannede hhv. pædagog og psykolog og ansat i Tårnby Kommune.
  • Tiden vil dels blive brugt på at tale sammen, lave øvelser og andre aktiviteter, lege og hygge os med lidt let at spise og drikke.
  • Da hver deltager i gruppen bliver vigtig for de andre gruppedeltagere, er det vigtigt, at barnet deltager hver gang og i den fulde tid.
  • Gruppen oprettes ved tilstrækkeligt antal henvendelser.

Pris: Kurset/Deltagelse er gratis for borgere i Tårnby Kommune. Borgere med bopæl i anden kommune kan tilmeldes efter henvisning med betalingstilsagn fra sagsbehandler i bopælskommunen.

Kontakt:
Hvis I tænker, at det er noget for jeres barn, eller har lyst til at høre lidt mere om tilbuddet, kan I rette henvendelse til:
Anni Nielsen: amn.uk@taarnby.dk, tlf. 3076 0379.

×

Cookie info