Udskriv

Konflikthåndtering for forældre

Konflikthåndtering for forældre

Konflikthåndtering for forældre er et udviklingsorienteret tilbud for forældre med børn i alderen 0-12 år.

Rådgivning og forebyggelse tilbyder et handlingsanvisende kursus for forældre som bøvler med hverdagsproblemer med deres børn. Det kan være i forhold til opdragelse, samvær med barnet eller kravsituationer.

Tilbuddet henvender sig til jer med børn i alderen 0-12 år, der gerne vil have hjælp til at tackle hverdagen med barnet/børnene. Kurset tager udgangspunkt i jeres ressourcer som forældre.

Hvis I genkender noget af det følgende, er kurset måske noget for jer:

- Har du brug for inspirationen til at ændre tilgangen til dit barn og til at håndtere hverdagens konflikter?

- Er det svært for dig at håndtere situationer, når dit barn bliver vred, slår eller kaster med ting? Eller når han/hun virker usikker og trækker sig tilbage?

- Gør dit barn ikke det, som I beder om?

- Nægter dit barn at spise noget ved spisebordet?

- Tager det mange timer med råb og gråd, før dit barn sover?

- Oplever du, at det er svært at få nærvær med dit barn?

Kurset er udviklet til at styrke relationer mellem forældre og børn og glæden ved samspil.

Et af de centrale temaer i kurset er at skærpe bevidstheden som forældre, og at opnå mere viden omkring relationens fundamentale betydning for barnets udvikling og trivsel.
Gennem konkrete og lærerige øvelser vil I forældre få hjælp til: At blive bevidste om egne ressourcer, at anvende disse i udviklingsstøttende relationer med jeres børn, og at udvikle redskaber til samværet med jeres børn.

Praktiske oplysninger:

Deltagere: 10 forældre (par, alene, bonus- og ekstra forældre er velkomne!)

Tilmelding: Efter til "først til mølle princippet". Senest 17.08.2017 på lmo.uk@taarnby.dk , sul.bk@taarnby.dk eller lel.bk@taarnby.dk . I vil få bekræftelse pr. mail, om der er plads på kurset.

I tilmeldingsmailen vil vi bede jer skrive navnene på dem der ønsker at deltage, antal og alder for jeres barn/børn, telefonnummer samt en kort beskrivelse af hvorfor I ønsker at deltage på kurset.

Kursusforløb:
Kurset vil veksle mellem korte teoretiske oplæg, filmklip, øvelser med fokus på kontakt og samspil og fælles refleksion og diskussion.

Kurset løber over 5 gange, fordelt som følger:

Uge 34-36

Indledende individuel samtale med forældre (efter aftale)

4 mødegange fra kl.13.30 til 15.30. Hvert møde har et tema, fordelt som følger:

Den 18/9 2017

Den følelsesmæssige dialog:


- Hvordan viser vi kærlige følelser?

- Hvordan følger vi barnets initiativ?

- Hvordan har vi en god dialog med barnet?

- Hvordan roser vi barnet og giver anerkendelse?

Den 25/9 2017

Den meningsskabende dialog:

- Hvordan hjælper vi barnet at fokusere dets opmærksomhed?

- Hvordan formidler vi mening med entusiasme ift. barnets oplevelse?

- Hvordan beriger vi barnets oplevelser med sammenligninger, forklaringer og historie?

Den regulerende og grænsesættende dialog:

- Hvordan regulerer vi barnets handlinger trin for trin? Hvordan sætter vi grænser for, hvad der er tilladt?

Den 2/10 2017

Fokus på samspil i de helt nære små situationer


- En legefyldt metode til at bringe mere leg og engagement ind i samspillet mellem jer og jeres børn ind i forældre/ barn relationen

Den 9/10 2017

Hvad vil I gøre derhjemme med erfaringer fra øvelser og teori?

- Afsluttende fællesevalueringsmøde

Omfang: 5 mødegange

Sted: Undervisningslokalet i Familiehuset, Amager Landevej 61

Forplejning: Der vil være frugt og kaffe/te

Pris: Kurset/Deltagelse er gratis for borgere i Tårnby Kommune. Borgere med bopæl i anden kommune kan tilmeldes efter henvisning med betalingstilsagn fra sagsbehandler i bopælskommunen.

Kursusledere: Tale-hørelærer Lise Mortensen, Familiebehandler Lea Wenzel og familiebehandler Sanne Lausen som til daglig er en del af Rådgivning og Forebyggelse.

×

Cookie info