Udskriv

Udmeldelse

Ønsker forældrene at udmelde barnet helt af institutionen, kan dette ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned.

Udmeldelsen skal ske skriftligt i institutionen eller på den digitale pladsanvisning (se nedenfor).

Selvbetjening for udmeldelse (med NemID)

 

Udmeldelse af klub efter det fyldte 14 år:

Mange unge ønsker at fortsætte med at bruge fritidsklubben, selvom de er fyldt 14 år. Vi udmelder derfor ikke automatisk, selv om barnet er fyldt 14 år. I skal selv sørge for at udmelde barnet digitalt via den digitale pladsanvisning www.taarnby.dk eller www.borger.dk. Udmeldelser kan således ikke modtages i klubberne eller i Pladsanvisningen ved skriftlig eller personlig henvendelse.

 

 

×

Cookie info