Udskriv

Tilflyttere

Tilflyttere og venteliste

Tilflyttere kan lade barnet opskrive på venteliste, når familien har fået folkeregisteradresse i Tårnby Kommune.

Barnet har anciennitet fra den dato, hvor kommunen modtager ansøgningen om optagelse på ventelisten - dog tidligst, når familien har folkeregisteradresse i Tårnby Kommune.

Der kan ikke medtages optjent anciennitet fra anden kommune. 

Som tilflytter på 0-5 års området vil man automatisk få tildelt en garantidato på 3 måneder efter opskrivning.

Der er en generel venteliste på minimum 10-12 måneder til vuggestue. Så ønskes der plads til garantidatoen vil der være mulighed for, at få tilbudt en dagplejeplads indenfor kommunegrænsen.

Børn fra 3-5 år vil få mulighed for en børnehaveplads indenfor 3 måneder. Det kan dog ikke forventes, at være indenfor eget bopælsdistrikt.

Det anbefales at kontakte Pladsanvisningen når I har modtaget en bekræftelse på barnets opskrivning.

Den digitale pladsanvisning.

Har dit barn benytter plads i dagtilbud i den kommune du flytter fra, kan dit barn fortsat blive gående der, så længe barnet opfylder alderskravet i det benyttede dagtilbud i anden kommune; dog længst indtil dit barn kan få plads i Tårnby Kommune. Tårnby Kommune vil overtage  betalingen enten fra tilflytningsdatoen eller det efterfølgende måned. Vær opmærksom på, at prisen kan være væsentlig anderledes end nuværende bopælskommune.

×

Cookie info