Udskriv

Overflytning

Overflytning af barn til en anden institution eller dagplejehjem

Ønske om overflytning

Overflytning grundet flytning til andet distrikt:

Det er muligt at skrive sig op med anciennitet fra fødsel hvis du flytter distrikt. Dog kan det aldrig garanteres, at det bliver muligt med en overflytning, da de børn der endnu ikke har en plads i enten vuggestue/dagpleje eller børnehave altid vil skulle tilbydes plads først.

Overflytning grundet utilfredshed med institutionen:

Skulle der opstå en konflikt eller utilfredshed med nuværende institution skal denne altid tages op med lederen af institutionen før du henvender dig til Pladsanvisningen.

Pladsanvisningen vil ikke gå ind i en dialog omkring henvendelsen men være behjælpelig med at sende et henvendelsesskema.

Når dette skema er sendt retur til Pladsanvisningen vil det bringes videre til førstkommende konsulentmøde og du vil blive kontaktet af en af de pædagogiske konsulenter der er på Daginstitutionsområdet.

En henvendelse giver ikke en automatisk mulighed for overflytning til en anden institution eller til en bestemt ønske institution. Den endelig beslutning træffes af lederen fra Daginstitutionsafdelingen i dialog med de pædagogiske konsulenter.

×

Cookie info