Udskriv

Opskrivning til fritidsklub

Opskrivning til fritidsklub

Generelle oplysninger

Fritidsklubberne forestår selv opskrivning på venteliste samt alle indmeldelser og udmeldelser. Forældrene kan få opskrevet deres barn på venteliste i den eller de klubber, der måtte ønskes.

Lederen af fritidsklubben har kompetence til at vurdere om et medlem af klubben fortsat opfylder betingelserne for at være medlem. Et medlem forventes som minimum at anvende klubben mere end 5-10 fremmøder over en periode på 2 måneder.

Lederens vurdering vil basere sig på et samlet pædagogisk helhedsskøn, herunder om medlemmet eventuelt har specielle behov for at anvende klubben. Hvis lederen ikke mener, at et barn opfylder betingelserne for at være medlem, vil lederen altid kontakte forældrene med henblik på en drøftelse af mulighederne.

×

Cookie info