Udskriv

Fraflytning

Fraflytning

Særligt ved fraflytning

Flytter familien fra Tårnby Kommune, hvor barnet har plads i dagtilbud, er der mulighed for at lade barnet fortsat være indmeldt, så længe det opfylder alderskriteriet for ophold i den pågældende institutionstype.

Den nye bopælskommune vil overtage betalingen fra fraflytningsdatoen.

Ønsker forældrene at udmelde barnet helt af institutionen, kan dette ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned.

Udmeldelsen skal ske skriftligt i institutionen eller på den digitale pladsanvisning.

×

Cookie info