Udskriv

Pædagogisk vejledning

Pædagogisk vejledning

Tilbud om vejledning til forældre og pædagogisk personale.

Som et tilbud fra Daginstitutionsafdelingen i Tårnby Kommune kan I som forældre og barnets pædagoger få en særlig form for pædagogisk vejledning ved at rette henvendelse til lederen af det pædagogiske vejlederkorps.

Hvad er pædagogisk vejledning

Tilbud om pædagogisk vejledning har fokus på at skabe inkluderende miljøer, samt fokus på relationerne mellem børn og voksne og går i hovedreglen ud på:

 • en observation af relationerne mellem barn/børn og voksne. Det kan være skrevne observationer eller videoobservationer.
 • efterfølgende samtale med personalet, forældrene.
 • dialog om pædagogiske strategier for den voksne i arbejdet med inklusion og relationer.
 • hvis det vurderes, at der er behov for råd og vejledning fra andre faggrupper, f.eks. sundhedsplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog eller talepædagog, om barnets situation, kan man lave aftale herom
 • en opfølgende samtale med vejlederen

Hvem udfører den pædagogiske vejledning

Vejledningen gives af en vejleder, som har efter- og videreuddannelse i specialpædagogik, relationsarbejde, familievejledning og supervision samt erfaringer i forhold til indsatser for børn i udsatte positioner og som er ansat som pædagogisk vejleder i Tårnby Kommune.

Vejlederne bliver superviseret af deres leder, kolleger, en psykolog eller af den pædagogiske konsulent.

Ved fordelingen af vejledningsopgaver mellem vejlederne vil der blive taget hensyn til, hvilke faglige kompetencer og erfaringer, den enkelte vejleder har.

I familievejledning er det som udgangspunkt 2 vejledere der er i kontakt med familien, der kan dog aftales andet, hvis det skønnes nødvendigt.

Rådgivning og vejledning kan være i forhold til f.eks.

 • barnets relation med andre børn
 • de voksnes relationer med barnet
 • aktiviteter med barnet
 • putning og sengetider
 • aflevering og afhentning af barnet
 • at håndtere barnets selvstændighed og stærke vilje
 • at håndtere problematikker omkring mad og spisning
 • eller andet

Vejledningen er ikke en støtte-foranstaltning til det enkelte barn, men er rådgivning og vejledning, som tager udgangspunkt i et gensidigt samarbejde mellem forældrene og pædagogerne for at skabe bedre trivsel for barnet. Vejledningen vil primært foregå i institutionen - men kan efter aftale foregå i hjemmet.

Vejledningsforløb

 • Institutionen ansøger lederen af det pædagogiske vejlederkorps om vejledning i samarbejde med forældrene.
 • Når en vejleder er udpeget, kontakter han/hun det pædagogiske personale eller forældrene med henblik på at aftale det første møde.
 • Der vil ikke blive ført en journal, som følger barnet. Alt, hvad der bliver lavet af skriftligt materiale, er til brug for vejlederen som faglige arbejdsredskaber. Alt, hvad der bliver talt om, betragtes i udgangspunktet som værende fortroligt.

Vejledning bygger på principper om frivillighed, gensidighed, fortrolighed, respekt for forskellighed samt en anerkendelse af børnenes og de voksnes forskellige kompetencer.

×

Cookie info