Udskriv

Pasningstakster i anden kommune

Pasningstakster i anden kommune

Taksten for børn indmeldt i institution i anden kommune udregnes ud fra institutionskommunens driftsudgift og Tårnby Kommunes driftsudgift. Dette betyder at taksten i enkelte tilfælde vil være væsentlig højere end institutionskommunen.


Der ydes ikke økonomisk friplads eller søskenderabat på den reelle difference mellem institutionskommunen og Tårnby Kommune.

Der er ikke betalingsfri måned i Tårnby Kommune. Taksterne fra de kommuner med juli som betalingsfri, er omregnet til 12 måneder.

Priser for daginstitutionsophold i anden kommune i 2017

Den beregnede pris for en borger i Tårnby, der har barn optaget i institution i anden kommune udover dem du kan se nedenfor, kan oplyses ved henvendelse til Pladsanvisningen.

Priserne baserer sig på den enkelte kommunes driftsudgifter.

For at læse mere om lovgrundlaget for udregningen af forældrebetalingen, når børn benytter plads i en anden kommune end bopælskommunen, så henviser vi til Dagtilbudsloven.

En Tårnby-borgers pris for ophold i København, Dragør og Frederiksberg kommuner fremgår nedenfor.


København:

Pris Institution
5.351 kr. Dagpleje
3.023 kr. Vuggestue
3.883 kr. Børnehave

  977 kr.

Fritidshjem/SFO
   766 kr. Klub
   300 kr. Ungdomsklub
    

Dragør

Pris Institution
2.672 kr. Dagpleje
3.509 kr. Vuggestue
3.005 kr. Børnehave
1.044 kr. SFO
  865  kr. Klub
   
   
   

Frederiksberg:

Pris Institution
5.035 kr. Dagpleje
2.964 kr. Vuggestue
1.935 kr. Børnehave
1.564 kr. SFO
  325 kr. Klub
      Ungdomsklub
   

 

2018

København:

Pris Institution
5.537 kr. Dagpleje
3.368 kr. Vuggestue
2.707 kr. Børnehave

  999 kr.

Fritidshjem/SFO
   469 kr. Klub
 1.081 kr. Ungdomsklub
    

Dragør

Pris Institution
2.481 kr. Dagpleje
3.413 kr. Vuggestue
1.805 kr. Børnehave
afventer takst SFO
  831  kr. Klub
   
   
   

 

 

Frederiksberg:

Pris Institution
5.507 kr. Dagpleje
3.042 kr. Vuggestue
2.002 kr. Børnehave

1.585 kr.

Fritidshjem/SFO
   330 kr. Klub
      - kr. Ungdomsklub
    
×

Cookie info