Udskriv

Pasningstakster i anden kommune

Pasningstakster i anden kommune

Taksten for børn indmeldt i institution i anden kommune udregnes ud fra institutionskommunens driftsudgift og Tårnby Kommunes driftsudgift. Dette betyder at taksten i enkelte tilfælde vil være væsentlig højere end institutionskommunen.


Der ydes ikke økonomisk friplads eller søskenderabat på den reelle difference mellem institutionskommunen og Tårnby Kommune. Der ydes ligeledes ikke søskenderabat ved indmeldelse i klub.

Der er ikke betalingsfri måned i Tårnby Kommune. Taksterne fra de kommuner med juli som betalingsfri, er omregnet til 12 måneder.

Priser for daginstitutionsophold i anden kommune i 2018

Den beregnede pris for en borger i Tårnby, der har barn optaget i institution i anden kommune udover dem du kan se nedenfor, kan oplyses ved henvendelse til Pladsanvisningen.

Priserne baserer sig på den enkelte kommunes driftsudgifter.

For at læse mere om lovgrundlaget for udregningen af forældrebetalingen, når børn benytter plads i en anden kommune end bopælskommunen, så henviser vi til Dagtilbudsloven.

En Tårnby-borgers pris for ophold i København, Dragør og Frederiksberg kommuner fremgår nedenfor.

2018, ny takst fra 1. april 2018

København:

Pris Institution
5.537 kr. Dagpleje
3.731,74 kr. Vuggestue
2.707 kr. Børnehave

  999 kr.

Fritidshjem/SFO
   469 kr. Klub
 1.081 kr. Ungdomsklub
    

Dragør:

Pris Institution
2.481 kr. Dagpleje
4.016 kr. Vuggestue
1.805 kr. Børnehave
afventer takst SFO
  831  kr. Klub
   
   
   

Frederiksberg:

Pris Institution
5.507 kr. Dagpleje
3.436 kr. Vuggestue
2.134 kr. Børnehave

1.585 kr.

Fritidshjem/SFO
   330 kr. Klub
      - kr. Ungdomsklub
    
×

Cookie info