Udskriv

Pædagogiske konsulenter for dagtilbud

Pædagogiske konsulenter for dagtilbud

I Tårnby Kommune er der tre pædagogiske konsulenter

De pædagogiske konsulenter varetager Tårnby Kommunes overordnede værdier, mål og udvikling indenfor det pædagogiske område for vores dagtilbud.

Arbejdsopgaver

  • udvikling
  • planlægning
  • koordinering
  • rådgivning/vejledning
  • evaluering
  • kvalitetssikring
  • tilsyn på institutionerne

De pædagogiske konsulenter skal sikre, at området kan imødekomme de krav og mål som stilles af lovgivning, kommunalbestyrelse, forvaltnings chef og leder af daginstitutions området.

De pædagogiske konsulenter har et tæt samarbejde med de øvrige fagpersoner indenfor Børn og Familie, så der sikres det bedst mulige dagtilbud . Der samarbejdes på tværs med sundhedspleje, rådgivning og forebyggelse og skoler.

Pædagogisk konsulent, vuggestuer, dagpleje og børnehaver

John Hansen

Pædagogisk konsulent, fritidshjem og klubber

Flemming Baumann

Pædagogisk konsulent, sprog-, speciel- og inklusionsansvarlig

Lise Kaalund

×

Cookie info