Udskriv

Fritidsklubben Gemmas Alle

Pædagogisk daglig leder: Helle Lauritzen
Afdelingsleder: Bettina Weide
Telefon: 3251 2640

Email: fkgem.bk@taarnby.dk

Normering: 87 børn 9 - 14 år

Åbningstid: 13.30 til 17.30

I skoleferier/fridage: 10.00 - 17.00

Byggelegepladsen, i daglig tale bare "Byggeren" er fællesbetegnelse for et stort hus med mange børn, ca. 250, i alderen 3-14 år. Byggeren indeholder børnehave, SFO og Klub.

Klubben hører under Klub Tårnby distrikt Midt.

Fritidsklubbens og resten af institutionens værdigrundlag:

Det er afgørende at det enkelte barn føler sig velkommen, og dagen på institutionen præges af en hyggelig atmosfære, hvor en glad og positiv omgangstone skaber nærvær og tillid.

Børnene anerkendes som dem de er, de støttes gennem livet på fritidsklubben til større selvstændighed men en del af dagligdagen er også læring i tolerance og respekt for andre, som medvirker til barnet kan begå sig i social sammenhæng.

Børnemiljø:

Vi bestræber os på at skabe rammer, der giver et anerkendende og inkluderende børnemiljø.

 Dette består i:

  • At motivere og opfordre til bevægelse og ude leg.
  • At fokusere på institutionen er brugbar, inspirerende, kreativ og udfordrende.
  • At ved at være anerkendende, rummelige og favne bredt, skabe et positivt miljø.

 

Fritidsklubbens og resten af institutionens læringsforståelse:

I fritidsklubben ønsker vi at skabe læring gennem lyst, nysgerrighed og kreativitet.

  • Læring styrkes af kropslig udfoldelse og fysisk aktivitet
  • Børn lærer af hinanden, bl.a. gennem fællesaktiviteter men også at observere de andre børn og unge.
  • Læring sker gennem pædagogiske planlagte forløb og i sociale sammenhænge
  • Børn lærer og inspireres af voksnes handlinger og væremåde.

 Fritidsklubbens og resten af institutionens mål:

 Det er Byggelegepladsens mål at bidrage til, at hvert enkelt barn opnår en robusthed*, der giver dem lyst og mod til at udforske og møde livet - uanset alder og udviklingstrin.

  • For os betyder det, at ethvert barn - og voksen med - kan forvente at blive mødt og modtaget med ligeværd. Vi vil skabe en grundlæggende tryghed, der gennem gode relationer udvikles til den tillid, der bliver fundamentet for barnets videre udvikling.
  • Det er vores opgave, at lade barnet glædes, over det, det kan og samtidig skabe muligheder, så det udfordres og får lyst til at tage næste skridt, - det gælder for barnet individuelt og som en del af et fællesskab.

 *)robust: tåler fysisk eller psykisk modgang; stærk (Den Danske Ordbog).

Det betyder et hus med mange livshistorier, korte som lange, alle med unik betydning for den der bær dem. Livshistorier, som alle bliver længere af de hændelser de møder her. Hændelser der sker i mødet med den bedste kammerat, de små eller de større. Hændelser der sker i mødet med den kendte pædagog eller den nye vikar. Hændelser der sker i den frie leg, den spontant opståede situation eller den planlagte aktivitet. Hændelser der udvikler, modner…

I dette hus inspireres børn af engagerede og nærværende voksne. Vidt forskellige voksne, der med et anerkendende udgangspunkt og en mangfoldighed af muligheder kan pirre børnenes sanser og nysgerrighed. Voksne der med viden, varme og kunnen guider og støtter børn gennem deres tid på Byggeren. Voksne der er opmærksomme på dem der har brug for lidt ekstra…

Det er i dette hus vi orienterer os i tiden, forholder os til de mange nye krav og tiltag, og foretager de nødvendige prioriteringer. Hos os er det stadig sådan at oplevelsen kommer før produktet - og barnet er vigtigere end papiret.

Det er i dette hus at alle er velkommen.


Byggelegepladsen fysiske rammer:

Fælles for afdelingerne:

Vi har, synes vi selv, unikke udearealer som sjældent ses i et storbymiljø. De enkelte dele er legepladserne, dyreholdet, boldbanerne og de store grønne arealer, der ligger lige op til vores eget areal.

Legepladserne

Vi har to legepladser, en for børnehavebørnene og en stor fælles legeplads for SFO og klubbørn. Børnehavens legeplads er 2/3 skov med gynger og varieret indretning, og 1/3 fliseareal med sandkasse, bord/bænkesæt, et par klatretårne med hængebro og rutsjebane og selvfølgelig cykler og go-karts. Den store legeplads har samme forhold mellem grønt og fliser. På pladsen er der et stort lege/klatre system med rutsjebane, klatrevæg og en stor sliske. Der er gynger, basketbane, bålplads og en svævebane og flere små huse til leg. Der er en stor sandkasse, cykler og en danseplads, der også kan bruges til hockey, fodbold eller som scene. Og så ligger dyrehuset også her.

Dyreholdet

Institutionen har et mindre dyreholdbestående af kaniner og marsvin. Indenfor har vi akvarier med fisk og en slange.

Arbejdet i dyrehuset ses som en pædagogisk aktivitet, hvor børnene både lærer at omgås dyr på en ansvarlig måde og deltager i daglig pasning og rengøring.

Boldbanerne og de grønne arealer

På trods af vores store legeplads bruges de omkringliggende arealer en hel del. Vi har adgang til et kæmpe græsareal til boldspil og fælles leg ex. rollespil, og de omkransende skovpartier bruges af børnehaven til "jungleture". 

×

Cookie info