Udskriv

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, hvor der registreres oplysninger om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg. Disse oplysninger skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte.

Oplysningerne anvendes blandt andet ved ejendomsvurderinger, ejendomshandel, optagelse af lån og forsikringsspørgsmål. For flere informationer, se www.bbr.dk.

Fra BBR udsendes en udskrift, kaldet BBR-meddelelse. Denne udskrives og sendes som følge af ejerskifte, opdatering af BBR samt afslutning af bygge- og anmeldelsessager.

Den aktuelle BBR-meddelelse kan altid hentes gratis på www.boligejer.dk eller  www.ois.dk.

Som bygnings- eller boligejer har du ansvar for, at oplysningerne i BBR er korrekte. Det er derfor vigtigt, at du gennemgår BBR-meddelelsen. Hvis der er uoverensstemmelser, skal du meddele det til BBR, enten på www.bbr.dk eller via digital post til BBR (kræver NemID)

Olietanke

Hvis du anmelder ændring eller sløjfning af en olietank gennem selvbetjeningssystemet Byg og Miljø, vil oplysningerne blive videresendt til BBR. Du behøver derfor ikke selv at kontakte BBR om dette.

×

Cookie info