Udskriv

Småbygninger m.m.

Småbygninger m.m.

Der gælder særlige regler for småbygninger på en ejendom, som har et samlet omfang på under 20 m2 for rækkehuse, og under 35 m2 for enfamiliehuse.

Småbygninger og overdækninger

Nyopførelse af og tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser, teknikhuse og lignende bygninger kan opføres uden, at du skal søge byggetilladelse eller anmelde det til kommunen, hvis ikke det samlede areal af alle eksisterende samt nye småbygninger overstiger 35 m2.

Du skal altså medregne alle dine småbygninger og overdækninger (også eksisterende) mv. i det samlede areal.

Hvis samlede areal af småbygninger på grunden efter opførelse overstiger 35 m2 skal du anmelde dit byggeri via Byg og Miljø

I henhold til bygningsreglementet (BR-15 kap. 2.2.3.5) kan på hver matrikel endvidere opføres op til 2 småbygninger på under 10m2 uden ansøgning, når betingelserne for småbygninger på under 10m2 overholdes: Arealet af den enkelte bygning må højst være 10m2, afstanden til andre bygninger på sammen matrikelnummer skal være mindst 2,5m og ingen del af bygningens ydervægge eller tag må være højere end 2,5m over terræn.

Bestemmelserne i bygningsreglementet BR-15, lokalplaner/byplanvedtægt, tinglyste servitutter, og hvad der i øvrigt er gældende for din ejendom, skal dog stadig overholdes, selv om det ikke skal anmeldes.

Er der tale om opførelse/tilbygning af ovenstående bygninger til sammenbyggede enfamiliehuse (dobbelthuse og rækkehuse), avls- og driftsbygninger, industri og lager gælder fritagelsen kun for bygninger op til 20 m2.

Ejer er selv pligtig til at indberette nyopførelse af småbygninger når det samlede areal er under 35 m2 til BBR-myndigheden.

Bygningsreglementet kan læses på Energistyrelsens særlige hjemmeside : www.bygningsreglementet.dk.

×

Cookie info