Udskriv

Garager, carporte m.v.

Garager carporte m.v.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil bygge en carport, en garage, et udhus eller en overdækning

Opførelse af og tilbygning i forbindelse med garager, carporte, overdækninger og lignende småbygninger på sammenlagt over 35 m2 og højest 50m2 skal anmeldes til Tårnby Kommune.

Har kommunen ikke reageret indenfor 2 uger fra modtagelsesdatoen, må byggeriet påbegyndes. Dette forudsætter dog, at byggeriet overholder Bygningsreglementets bestemmelser, og ikke kræver dispensation eller er i konflikt med en lokalplan, deklaration eller servitut m.m.

Det er derfor vigtigt, at du undersøger disse forhold, før du sender dit ansøgningsmateriale ind til Tårnby Kommune. Det anbefales dog, at byggeriet først påbegyndes, når der er givet en accept.

Vær opmærksom på følgende bestemmelser jf. bygningsreglementets kapitel 2.7.6:

  1. Opføres bygningen nærmere sti-, vej- eller naboskel end 2,5 m, må den ikke være højere end 2,5 m .
  2. Den samlede længde af alle bygninger, der vender mod naboskel, må ikke være større end 12 m. Udhæng op til 0,5 m i begge ender medregnes ikke i længden.
  3. Der må ikke udføres døre, vinduer eller lignende åbninger imod skel.
  4. Tagvand skal holdes inde på egen grund.

Bliver bebyggelsen efter opførelse eller ombygning større end 50m2, skal der søges byggetilladelse efter samme regler som for enfamiliehuse.

Du skal ansøge digitalt via hjemmesiden Byg og Miljø,  som vil guide dig i ansøgningen.

Bygningsreglementet kan ses Energistyrelsen hjemmeside

×

Cookie info